Category: 12校本發展

母語主題書展

母語主題書展活動: 配合圖書館每月主題書展動,展出母語書籍(閩、客、原)及有聲書,鼓勵小朋友閱讀,辦理主圖書展 …

繼續閱讀 »

自製教學補充教材

自製教材_台語俗諺

繼續閱讀 »

自製本土語言短片

閩南語RAP SHOW驚著無代誌

繼續閱讀 »

推廣本土語言歌謠

合唱團閩南語歌曲演唱影片

繼續閱讀 »

志工阿嬤晨光說故事

志工阿嬤晨光說故事

繼續閱讀 »

編製台羅市本教材

編製台羅市本教材 <封面封底>

繼續閱讀 »